preskoči na sadržaj

Osnovna Waldorfska škola Rijeka

vijesti

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA vrijede od 24.9.-2.10.2019.

Autor: Jelena Čulina, 24. 9. 2019. 14:05

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna waldorfska škola, Zametska 6, 51000 Rijeka, e-mail:info@waldorf-rijeka.hr objavljuje

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta:

1.  Waldorfski/a učitelj/ica – 3 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine

2. Waldorfski/a učitelj/ica u produženom boravku– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

3. Waldorfski/a učitelj/ica glazbene kulture– 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

4. Waldorfski/a učitelj/ica euritmije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Uz pisanu prijavu kandidat/kinja je dužan priložiti:

-           životopis

-           presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama)

-           elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

-           uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

-           domovnica

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata/kinje koji/a je zadovoljio/la u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Kandidat/kinja koji je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati /kinje koji se pozivaju napravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu  o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/82., 77/92. 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna waldorfska škola, Zametska 6, 51000 Rijeka ili putem mejla: info@waldorf-rijeka.hr, s naznakom "Za Natječaj¨).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje 24. rujna  2019. godine.

 

Klasa:102-02/19-01/1

Urbroj: 2170-55-19-01

Predsjednica Školskog odbora

 

_________________________

                                    Marinka Špodnjak

 [više]

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jelena Čulina, 15. 3. 2019. 13:37

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Ožujak 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Anketa
Crno ili bijelo?Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Arhiva dokumenata
Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna Waldorfska škola Rijeka / Zametska 6, HR-51000 Rijeka / os-waldorfska-ri.skole.hr / ured@waldorf-rijeka.skole.hr
preskoči na navigaciju